Кардіологія в пансіонаті

Головне завдання напрямку кардіологія – допомогти у відновленні здоров’я пацієнтам, що мають гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця і хвороби периферичних судин.

Ми маємо в своєму розпорядженні можливість діагностики серцево-судинних захворювань:

  • проведення ехокардіографічного обстеження серця,
  • ЕКГ,
  • клініко-біохімічна лабораторія має сучасні аналізатори для визначення крові на ліпідний профіль,
  • ферменти, що допомагають оцінити ризик атеросклерозного ураження судин.

У нас працюють два лікарі-кардіологи високого кваліфікаційного рівня, які ведуть даний напрям.

В своїй роботі вони використовують гіпербаричну оксигенацію, яка зарекомендувала себе як високоефективний метод лікування та профілактики даної групи захворювань.

Стійку ремісію забезпечує також використання гідролазеротерапії, скіпідарних ванн та ряду фізіотерапевтичних процедур

 

КАРДІОЛО́ГІЯ (від кардіо… і …логія) – розділ медицини, що вивчає етіологію, патогенетичні механізми та клінічні прояви серцево-судинних захворювань і розробляє методи їхньої діагностики, лікування й профілактики. До осн. нозол. форм серц.-судин. хвороб належать ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, артеріал. гіпертензія, зокрема есенціал. Гіпертензія (гіпертон. хвороба) та симптоматичні (вторинні) гіпертензії, запал. Захворювання міокарда, вроджені й набуті вади серця, первинні (ідіопатичні) та вторинні кардіоміопатії, легеневе серце, перикардит, інфекц. ендокардит. Етіол. чинники мають полінозол. характер (одні й ті самі чинники можуть сприяти розвитку різних захворювань). Так, постійне нерв.-псих. напруження, тютюнопаління, гіпокінезія, переїдання є факторами ризику всіх клін. форм ішеміч. хвороби серця, артеріал. гіпертензій та ін. захворювань. Полінозол. можуть бути й ендогенні (вторинні) чинники – гіперхолестеринемія, ожиріння, спадк. схильність та ін. До поширених патогенет. чинників належать атеросклеротич. процес, функціон. розлади симпатико-адреналової та ендокрин. систем, гіперкоагуляція, порушення реол. властивостей крові, обміну електролітів і мікроелементів, зміни реактивності судин і міокарда. При захворюваннях з провід. запал.-алергіч. компонентом переважають інфекц.-токсичні чинники, імунні та аутоімунні порушення, при розвитку набутих клапан. вад серця – ревматич. процес, при легеневому серці – захворювання легень, що спричиняють ускладнення кровообігу в малому колі та перевантаження правого шлуночка серця. Поширеність серц.-судин. захворювань в Україні 2009 становила 56 274 особи на 100 тис. насел., смертність – 1002,1 особи на 100 тис. насел.